Third Culture Kids

I mai møtte jeg @thirdculturekid3. Han snakket om et prosjekt som var en samling av ulike historier fra den tredje kulturs barn; de som er barn av kultur i fusjon; hybrider av øst og vest; et resultat av folkevandring (både frivillig og ufrivillig); som vokser opp mellom to kulturer og former sin egen. Endelig er dette prosjektet ute! Jeg har fått bidra med 10 sider tekst, @manisa_klang har gjort designet og @noracollective har vært bindeleddet. Kjøp denne viktige boken. Pengene går til et fond som vil livnære kreativitet blant unge third culture kids