Third Culture Kids – Å vokse opp mellom kulturer

Målet er å lage en ung, urban, visuelt appellerende og frisk antologi som tar utgangspunkt og belyser erfaringene til flerkulturelle i Norge. Jeg ønsker å invitere rundt 30 ulike bidragsytere, som er positive rollemodeller for unge mennesker med ulik bakgrunn og som representerer det nye Norge. Hovedvekten av bidragsyterne har enten sterke historier eller representerer ulike kreative felt. Disse er forbilder for målgruppen som primært er ungdom og unge voksne, men målet er også å skape en antologi som er av interesse for alle som er nysgjerrige på erfaringene til denne gruppen. Jeg vil gjerne differensiere og utfordre fordommer, rasisme og stereotypier.

Boken har som formål å bidra til å styrke ungdommer som føler seg «annerledes» og svakere eller sterkere stilt på grunn av deres bakgrunn, hudfarge og/eller legning. Antologien skal gi håp til den unge muslimen som føler seg utenfor i samfunnet, gi råd til utlendingen som tror at han/hun aldri vil føle seg hjemme, gi mot til de som ønsker å stå for sin legning, og motivere kunstneren som er redd men ønsker å følge drømmene sine.

Som inspirasjon og bakgrunn for tema i denne antologien ligger begrepet ”Third Culture Kids”. Det stammer fra forskere John og Ruth Useem på 1950-tallet, Forskerne brukte det til å beskrive barna til amerikanske borgere som bor og jobber i utlandet. Ruth Useem brukte først termen etter sitt årelange besøk til India.

Boken vår bruker begrepet ”third culture kids” for å forklare kulturkræsjen og identitetskrisen mange barn av innvandrere går gjennom. Boken er samtidig et motsvar til et ellers negativ, ensidig og generaliserende bilde av innvandrere og spesielt innvandrerungdom, som desverre er utbredt i Norge og er en økende tendens i den vestlige verden. Medieskapte stempler som ”svenske tilstander”, natteravnen-saken, en SSB-statistikk som sier at 1/3 av Norges befolkning føler at innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet, er et bevis på dette. En økende aggressiv retorikk fra visse politikere bidrar til demonisering av en ellers fremragende gruppe samfunnsborgere.

Avsender av boken i Norge er meg, Aon Raza Naqvi, og Gyldendal forlag. Den er ute i butikkene 10. mai.