Nynorsk 2

Da jeg studerte journalistikk var dette min avsluttende oppgave:

Hallo verden!
Jeg heter Aon Raza Naqvi og er en 21 år gammel journalistikkstudent ved Norges Kreative Fagskole. Denne bloggen er opprettet som et avsluttende skoleprosjekt for studiet mitt.
Prosjektet går ut på å forklare måten flere av oss snakker på, med dette vil jeg sette en klarere definisjon og utfordre uttrykket “kebabnorsk”. Sette spørsmål til hvorfor en flerkulturell persons snakkemåte i det hele tatt settes opp mot en billig rett som kebab.

Kan man kalle de nyere landsmennenes snakkemåte for en dialekt, sosiolekt eller multietnolekt? Har skolesystemets Norsk2-klasserom vært med på å skape denne taleformen?


Er det like grammatisk feil å si “shamener” istedenfor å si “skjønner du hva jeg mener” som å si “eg” istedenfor “jeg” eller “rægår” istedenfor “reker”. Hvis Ivar Aasen hadde prøvd å samle alle dialektene i Norge på nytt hadde “flus” vært et ord i ordboka for penger?

Med alle disse spørsmålene i starter vi en reise, en språkreise om du vil. Vi skal møte språkforskere, musikere, Norsk2-elever, tilfeldige på gata, språkrådet, utdanningsetaten og politikere for å søke svar.