Norad x Aon

Ble kontaktet av Norad og Gambit som jobbet med FNs bærekraftsmål. De skulle ha et event i Oslo som heter Nattevandringen. Der over 20 000 mennesker går i tog opp til Ekebergsletta i Oslo for klimaet.

Til dette eventet ble jeg spurt om jeg kan skrive og fremføre en tekst om FNs ellevte bærekraftsmål: Bærekraftige byer og samfunn.

Her er teksten jeg skrev, filmet og redigert av de flinke folka i ScreamMedia: