Ordet kreatør

Person som kan handle kreativt eller skape noe fantasifullt. Utvikler, idemann, entreprenør. Den kreative, den som ser ting på nye og annerledes måter.

Please follow and like us:
Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *